Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Thanh Liên

c2thanhlien@gmail.com